Kính chào quý khách hàng

Tuệ Minh nhận các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Nhận hàng thanh toán
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

 

Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại điểm bánn hàng của Tuệ Minh

Nếu khách hàng ở xa, có thể áp dụng hình thức nhận hàng thanh toán (COD) cho bưu tá hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Tuệ Minh (*)

Khách hàng có thể thanh toán cho Tuệ Minh thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng theo thông tin dưới

Lưu ý: Mọi hình thức thanh toán chuyển khoản qua tài khoản khác, Tuệ Minh sẽ không chịu trách nhiệm